ค้นเรื่องระหว่างดำเนินการ
ประเภท : โรงเรียน ใช้จัดหลักสูตรนอกที่ตั้ง
จังหวัด สถาบัน สถานที่หลักสูตร
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
โรงเรียนจรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
โรงเรียนดุสิตพณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนนานาชาติโคลัมเบีย ในเครือโรงเรียนฐานปัญญา (ศูนย์การศึกษาธนบุรี)
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
โรงเรียนมิตรพลพณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนมีนบุรีโปลีเทคนิค
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โรงเรียนศรีวิกรม์บริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
โรงเรียนเทคนิคบริหารกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โรงเีรียนสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ
สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนวัดท้องคุ้ง อ.พระประแดง
สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โรงเรียนสุวรรณภูมิเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยเกริก
โรงเรียนเกริกวิทยาลัย
สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
นนทบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์
นนทบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนพณิชยการบางบัวทอง
นนทบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนราษฏร์นิยม
นนทบุรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
โรงเรียนวัดปากน้ำ (พิบูลสงคราม)
นนทบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
นนทบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
นนทบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนโสตศึกษา
ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โรงเรียนวัดเขียนเขต
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนบริหารธุรกิจอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา
อ่างทอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนวิสัยทัศน์เทคโนโลยีอ่างทอง
ลพบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนนารายณ์วิทยา
ลพบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนสงครามพิเศษ
ลพบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนสอนกอล์ฟธงชัย ใจดี
ลพบุรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
โรงเรียนเทคนิคพณิชยการลพบุรี
ลพบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โรงเรียนเอเชียบริหารธุรกิจเทคโนโลยีลพบุรี
ลพบุรี
สถาบันรัชต์ภาคย์
โรงเรียนโปลีเทคนิคลพบุรี
สิงห์บุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนสิงห์บุรี
ชัยนาท
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สระบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
สระบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนรัศมีบริบาล
สระบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนศูนย์การทหารม้า
สระบุรี
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม (ศูนย์การศึกษาสระบุรี)
สระบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารสากล ไอ-แมท
สระบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนเทศบาล 1 (นาเริ่งราษฎร์บำรุง)
สระบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง
ชลบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โรงเรียนจอมเทียนบริหารธุรกิจ
ชลบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โรงเรียนชลบุรีสุขบท
ชลบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
ชลบุรี
วิทยาลัยดุสิตธานี
โรงเรียนนานาชาติพัทยา
ชลบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนบางละมุงอินเตอร์-เทค
ชลบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โรงเรียนวิศวกรรมแหลมฉบัง นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี
ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก
ชลบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
ชลบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา
ชลบุรี
วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชา
ระยอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนบ้านค่าย
ระยอง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
ระยอง
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โรงเรียนระยองพาณิชยการ
ระยอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โรงเรียนวัดป่าประดู่
ระยอง
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนเทคโนโลยี IRPC
ตราด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนวัดเนินทราย
ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยบูรพา
โรงเรียนวัดดอนทอง
ปราจีนบุรี
วิทยาลัยนครราชสีมา
โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง
ปราจีนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
โรงเรียนศรีมหาโพธิ์
สระแก้ว
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี
นครราชสีมา
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาคารกรุงเทพฯ โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขันธ์
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อาคารเรียนวัดบูรพาวิทยานุสรณ์
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
โรงเรียนกุสุมภ์เทคโนโลยี
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสวาย
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนชุมชนประทาย
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
โรงเรียนชุมพวงศึกษา
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนชุมพวงศึกษา
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนด่านขุนทด
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนบุญวัฒนา
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนบ้านจอหอ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนบ้านหลักร้อย
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนบ้านหาญ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนมารีย์บริหารธุรกิจ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนสมเด็จพระธีระญาณมุนี
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนสามัคคีรถไฟ
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคาร
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนอุดมวิทยานุสรณ์
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเนชั่น
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนเทศบาล 1
บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
บุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนพุทไธสง
สุรินทร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนท่าตูมสนิทราษฎร์วิทยาคม
ศรีษะเกษ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า
ศรีษะเกษ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนอนุบาลดํารงราชานุสรณ์
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนวารินชำราบ
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนศรีปทุมวิทยาคาร
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 1
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
ยโสธร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนอนุบาลยโสธร
ยโสธร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
ยโสธร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนเลิงนกทา
ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล
ชัยภูมิ
สถาบันรัชต์ภาคย์
โรงเรียนชัยภูมิบริหารธุรกิจ
ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม
ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
โรงเรียนบางกอกเทคโนโลยี
ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยอีสาน
โรงเรียนเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ
ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา
อำนาจเจริญ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนอำนาจเจริญ
บึงกาฬ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ศูนย์วิทยาคารนานาชาติหนองคาย (โรงเรียนเอ็น-เท็ค อินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย)
บึงกาฬ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนบึงกาฬ
บึงกาฬ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
บึงกาฬ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนพรเจริญ
หนองบัวลำภู
มหาวิทยาลัยอีสาน
โรงเรียนสมบูรณ์วิทย์
หนองบัวลำภู
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
หนองบัวลำภู
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชุมแพบริหารธุรกิจ
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนชัยนาคำวิทยา
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนบ้านดุงวิทยา
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนหนองหานวิทยา
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี
อุดรธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โรงเรียนอุดรวิทยา
อุดรธานี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนไชยวานวิทยา
เลย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนชุมชนศรีสะอาด
เลย
มหาวิทยาลัยอีสาน
โรงเรียนเลยบริหารธุรกิจ
หนองคาย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนท่าบ่อ
หนองคาย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนอนุบาลหนองคาย
หนองคาย
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โรงเรียนเจมส์บริหารธุรกิจ
หนองคาย
มหาวิทยาลัยเนชั่น
โรงเรียนเทคโนโลยีหนองคาย
หนองคาย
มหาวิทยาลัยเนชั่น
โรงเรียนเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย
ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนธีรธาดาเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี
ร้อยเอ็ด
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
โรงเรียนพรเพชรโปลีเทคนิคร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
สถาบันรัชต์ภาคย์
โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ
ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย
ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเชียงราย
โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนกุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
โรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนรวมบัณฑิตศึกษา
สกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์
สกลนคร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อ.พังโคน
สกลนคร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส
สกลนคร
วิทยาลัยสันตพล
โรงเรียนสกลนครธุรกิจบัณฑิต
สกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล
สกลนคร
มหาวิทยาลัยอีสาน
โรงเรียนสว่างแดนดิน
สกลนคร
มหาวิทยาลัยเนชั่น
โรงเรียนเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจสว่างแดนดิน
นครพนม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย
มุกดาหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศูนย์การจัดการศึกษา จ.มุกดาหาร โรงเรียนมุกดาลัย
มุกดาหาร
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โรงเรียนมุกดาหาร
เชียงใหม่
สถาบันรัชต์ภาคย์
โรงเรียนธนาเทคโนโลยีเชียงใหม่
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนวชิรวิทย์
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนหอพระ
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนฮอดพิทยา
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย
ลำพูน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
โรงเรียนจักรคำคณาทร
ลำพูน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนอรพินท์พิทยา
ลำปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกสถาบันลำปาง สำนักงานอนุบาลละอออุทิศ อาคารอนุบาลละอออุทิศ
ลำปาง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนเถินพิทยาคม
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โรงเรียนน้ำปาดชนูปถัมภ์
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
แพร่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนนารีรัตน์
แพร่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
น่าน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
น่าน
วิทยาลัยเชียงราย
โรงเรียนนันทบุรีวิทยา
น่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนนาน้อย
พะเยา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนปงรัชดาภิเษก
พะเยา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
โรงเรียนศรีวิราชพณิชยการเทคโนโลยี
พะเยา
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
พะเยา
สถาบันรัชต์ภาคย์
โรงเรียนไชยพันธ์พงษ์เทคโนโลยี
พะเยา
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 46
เชียงราย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนปริยัติธรรมวัดเจ็ดยอด
เชียงราย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนวัดเกิดคงคาราม
เชียงราย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
เชียงราย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนเทศบาล 6
แม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โรงเรียนห้องสอนศึกษา
แม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนแม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"
แม่ฮ่องสอน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา33 (
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อุทัยธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา
อุทัยธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนหนองฉางวิทยา
กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
วัชรวิทยา
กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนปริยัติธรรมวัดคูยาง
ตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ศูนย์ให้การศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน
ตาก
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนตากพิทยาคม
ตาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนผดุงปัญญา
ตาก
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนสรรพวิทยา
ตาก
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม
พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์การศึกษา จ.พิษณุโลก โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก
พิษณุโลก
วิทยาลัยทองสุข
โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก
พิษณุโลก
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก
พิจิตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา
พิจิตร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โรงเรียนบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิจิตร
พิจิตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
พิจิตร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โรงเรียนกาญจนาภิเษกราชวิทยาลัย
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โรงเรียนอนุบาลศรีเทพ (สว่างวัฒนา)
เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
โรงเรียนอุดมวิทยา
ราชบุรี
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โรงเรียนปากท่อวิทยาคม
ราชบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนรัตนราษฎร์บํารุง
ราชบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
ราชบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ราชบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนอนุบาลทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนอนุบาลสังขละบุรี
สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนวิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โรงเรียนสุพรรณบุรี
นครปฐม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
นครปฐม
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์)
นครปฐม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนวัดไ่ผ่ล้อม
สมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)
สมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
สมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนวัดคลองครุ
สมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
สมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
สมุทรสงคราม
สถาบันรัชต์ภาคย์
โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
สมุทรสงคราม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
สมุทรสงคราม
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย
นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
โรงเรียนเขาพังไกร
นครศรีธรรมราช
สถาบันรัชต์ภาคย์
โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี
ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
สุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศูนย์การศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
สุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
สุราษฏร์ธานี
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สุราษฏร์ธานี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยี
ระนอง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนหมิงซิน
ชุมพร
วิทยาลัยทองสุข
โรงเรียนรักธรรมบริหารธุรกิจ
สงขลา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พณิชยการหาดใหญ่
สงขลา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรงเรียนพณิชยการหาดใหญ่
สงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
สงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา
สงขลา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
โรงเรียนหาดใหญ๋บริหารธุรกิจสากล
สงขลา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน)
สตูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
ตรัง
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
โรงเรียนห้วยยอด
พัทลุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โรงเรียนพัทลุงบริหารธุรกิจ
ยะลา
สถาบันรัชต์ภาคย์
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
ยะลา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โรงเรียนผดุงประชาพาณิชยการ
นราธิวาส
สถาบันรัชต์ภาคย์
โรงเรียนอัลอีย๊ะวิทยา