* ที่มาของกราฟและสถิติ: สถิติอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558 – 2560 Higher Educational Statistics สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา